top of page

Verksamhetsområden

Projektledning

 

 • Förstudier och analys
 • Upphandling
 • Kravarbete
 • Projektgenomförande
 • Tester
 • Kvalitetssäkring
 • Projektstyrningsmodeller
 • Överföring till förvaltning

Strategiska utredningar

 

 • IT-strategi
 • Verksamhetens behov
 • Riskanalyser
 • Strategiska mål
 • Övergripande mål för IT-stödet
 • Förändringsarbete
 • Styrningsmodell & processer

Sourcing

 

 • Förstudier och analys
 • Upphandling
 • Införande - transition
 • Förvaltning
 • Outsourcing

Kvalitetssäkring - riskhantering

 

 • Riskanalyser
 • Kvalitetsgranskningar & revisioner
 • Kravkontroller

​Monitor erbjuder även interim management, chef att hyra (ekonomichef, IT-chef, VD etc.), för en längre eller kortare period. Kontakta oss så berättar vi mer. Vi skräddarsyr paket efter era önskemål.

Monitor samarbetar med följande partners:​

bottom of page